dima
  • Cluster Renerg

    Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU a derulat in perioada ianuarie 2008 – decembrie 2010, proiectul RenERg EuReg - „Resurse regenerabile de energie – o solutie pentru dezvoltarea durabila a doua regiuni Europene”, finantat de Comisia Europeana prin Programul Cadru 7, componenta Regiuni ale Cunoasterii. Proiectul a aparut ca o necesitate la lipsa unei politici regionale vizibile care sa promoveze utilizarea energiilor regenerabile coroborata cu lipsa de informatii existenta in acest domeniu atat pentru publicul larg cat mai ales pentru mediul de afaceri.
    Beneficiind de un buget de 295. 000 Euro proiectul a avut ca scop intarirea capacitatii actorilor regionali din regiunile partenere: CENTRU – România si Brandenburg – Germania de a planifica utilizarea resurselor regenerabile de energie, precum si de a intari legaturile dintre cercetare si mediul de afaceri in scopul facilitarii transferului rezultatelor cercetarii catre mediul de afaceri.
    Website: www.clusterrenerg.ro